Naša spoločnosť bola založená v roku 2008. Základom filozofie bolo, distribuovať profesionálne produkty od výrobcov ktorí predtým neboli prítomní na slovenskom trhu alebo ich prítomnosť nemala významný podiel. Základným cieľom naďalej ostáva profesionálny prístup k partnerom a zákazníkom.